Fóliové hydroizolace plochých střech, balkónů a teras

Fóliový hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytvoření povlakové hydroizolace střech. Uplatnění nachází na všech typech objektů od rodinného domu po rozsáhlé skladovací a výrobní areály. Využívá se na novostavbách stejně jako při rekonstrukcích a modernizacích budov. Je vhodný pro široké spektrum konstrukčních variant střech, tj. střech plochých i šikmých, jednoplášťových i dvouplášťových, s klasickým pořadím vrstev i s obráceným pořadím vrstev, pro střechy mechanicky kotvenélepené střechy nebo přitížené zelené střechy a pro střechy bez nebo s provozním souvrstvím.

Asfaltové izolační pásy

Dodáváme materiály pro hydroizolace střech a staveb, hydroizolace základů, podlah, proti zemní vlhkosti, proti vodě, radonu, tepelné a zvukové izolace . V naší nabídce najdete modifikované asfaltové izolační pásy, podkladní asfaltové pásy a parotěsné zábrany, samolepící izolační pásy, asfaltové pásy na střechu a další izolační materiály. Podrobné informace o našich produktech naleznete v následujícím přehledu izolačních a hydroizolačních materiálů, rozdělených podle použití:

 

Izolace spodních staveb

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu

Izolace spodních staveb proti vlhkosti, vodě a radonu v našich klimatických podmínkách vychází ze situace dané stavby (hydrogeologických podmínek staveniště) – z jejího půdorysu, umístění v terénu a také v neposlední řadě na výsledku radonového měření. Dle výsledků měření a již zmíněných podmínek zvolíme správnou skladbu hydroizolačního souvrství a řešení všech detailů, aby byl zaručen funkční izolační systém po celou dobu životnosti stavby.

Izolační systémy pro izolace proti zemní vlhkosti a proti tlakové vodě jsou různé, s odlišnými nároky na jejich vlastnosti. V případě izolace proti radonu jsou nároky na ochranu staveb také jiné. Kvalitativní požadavky na hydroizolaci jsou nejvyšší v případě zakládání pod hladinou spodní vody, kde je nepropustné podloží. V případě propustného a suchého podloží musíme dbát na vyšší ochranu proti prostupnosti radonu.

 

 

Novabrik Therm - tepelně-izolační fasáda pro novostavby a bytové domy.

Cihly NOVABRIK THERM jsou vhodné pro novostavby a všude tam, kde uniká teplo.

Bezmaltový fasádní obklad NOVABRIK je tepelně-izolační fasáda, která neplní pouze funkci zateplení. Tento předsazený plášť Vám zaručí šetření peněz na vytápění a opravách fasády do budoucna. Samotná cihla nahrazuje 4 cm tepelné izolace. Důmyslně navržený tvar a průřez cihly je velice důležitý pro správné odvedení dešťové vody z fasádního pláště a ze statického příklonu cihel k obkládané stěně. Cihly se montují suchou cestou bez malty a lepidel. Garance 50 let.

 

Model skladby

1. ocelová rohová lišta
2. ocelová rohová kotva
3. římsa Novabrik
4. cihla Novabrik Therm
5. rohová kostka 90° Novabrik
6. obvodová zeď
7. ocelová kotva (Termostop)
8. vymezovací lišta (dřevo, hliník)
9. tepelná izolace (Rotaflex, Icynene)
10. startovací lišta (PVC)